ตลาดผลไม้เนินสูง จันทบุรี

ตลาดผลไม้เนินสูง ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาออก ตรงสี่แยกเนินสูง เป็นถนนที่สายรถสัญจรไปมาเยอะมาก จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หาซื้อผลไม้ก่อนออกจากเมืองจันทบุรี ตลาดผลไม้เนินสูงนี้มีผลไม้ ของฝาก ขายทั้งปี แต่บรรยากาศจะคึกคักในฤดูผลไม้ตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฏาคม ผลไม้ที่ขายมีทั้งเงาะ ทุเรียน สละเนินวง ระกำหวาน กระท้อน ลองกอง ลางสาด ลำไย มังคุด ส้มโชกุน และมะม่วงอกร่อง ในราคามาตรฐาน คือราคาค่อนข้างสูงตอนต้นฤดู หลังจากนั้นจะถูกลง นักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาได้เล็กน้อย

แผนที่ ตลาดผลไม้เนินสูง จันทบุรี