สถานที่เที่ยวจันทบุรี

น้ำตกเขาสอยดาว จันทบุรี

น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาวจังงหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเวลา เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกๆวัน น้ำตกเขาสอยดาวนั้น อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ภูเขาสลับซับซ้อน ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ สูงถึง 1,675 เมตร เลยทีเดียว ถ้าเทียบจากระดับน้ำทะเลปานกลาง น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ปกคลุมไปด้วยป่าไม้นานาชนิด ไม่เบญจพรรณและป่าเต็งรังที่มีสมุนไพรหลายชนิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ำตกเขาสอยดาว และมี น้ำตกสูงถึง 16 ชั้น ดังนั้นจึงไม่แปลก ที่น้ำตกเขาสอยดาว มีนักท่องเที่ยวมาพิชิตยอดน้ำตกชั้นต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นน้ำตกด้วยตนเองถึงชั้นที่ 9 ระยะทาง 2.5 กม.ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชม. นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและค่ายพักแรม สำหรับเยาวชนและกลุ่มที่สนใจมีบ้านรับรอง4หลัง ขนาด 4-60 คน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 19 กิโลเมตร อีกประมาณ 200 เมตร มีน้ำตกพลิ้วที่สวยงามอยู่ห่างจากตัวอุทยาน น้ำใสสะอาด น่าเล่น หรือพักผ่อนในวันหยุด น้ำตกพลิ้วนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด อาทิเช่น นกสายพันธ์ต่างๆ ปลาพลวงที่อาศัยอยู่ในน้ำตก ซึ่งแน่นอน ถ้าคุณได้ไปน้ำตกพลิ้วก็จะเห็นฝูงปลานับพันแหวกว่ายไปมา เท่านี้ยังไม่พอ ท่านยังสามารถ ศึกษา สถานที่โบราณได้อีกถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นก็คือ อลงกรณ์เจดีย์ สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง เมื่อพ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ของพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เมื่อพ.ศ. 2417 รามิดพระนางเรือล่ม เป็นสถูปทรงปิรามิด สร้างด้วยหินแกรนิต เมื่อ พ.ศ. 2424 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักที่พระพุทธเจ้าหลวง ทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หลังจากที่พระนางเสด็จทิวงคต เนื่องจากเรือพระประเทียบล่มในแม่น้ำพระยา ภายในปิรามิดบรรจุพระอังคารส่วนหนึ่งของพระเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เอาไว้ด้วย

น้ำตกกระทิง จันทบุรี

น้ำตกกระทิง ตั้งอยู่เขาคิชฌกูฏ มีต้นน้ำจากเทือกเขาคิชฌกูฏซึ่งไหลลงมารวมเป็นน้ำตกอันสวยงาม ประกอบไปด้วย 13 ชั้น หลั่งไหลตามลำดับกันมา ซึ่งแต่ละชั้น ล้วนมีความงามที่น่าจดจำต่างๆกัน ท่านสามารถลงเล่นน้ำตกได้ แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 20 เมตร บริเวณริมฝั่งน้ำตกมีพันธุ์ไม้หลากหลาย ได้แก่ มอส เฟิร์น กล้วยไม้นานาชนิด ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สัตว์นานาชนิด จึงไม่แปลกที่น้ำตกหลายๆแห่งของจังหวัดจันทบุรีจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย อาทิเช่น นก กวาง และแมลงหลากหลายสายพันธุ์ เมื่อต้นไม้ผลัดใบใบไม้สีเหลืองแกมแดงจะโรยใบปูทางเดินสวยงามยิ่ง ลำธารชั้นล่างของน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 100 เมตร การเข้าชมต้องเสียค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท

ไหว้รอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ จันทบุรี

หากพูดถึงจังหวัดจันทบุรี หลายๆคนอาจจะนึกถึงประเพณีหนึ่ง ซึ่งเป็นประเพณีที่สามารถดึงดูดคนจากทั่วทุกสารทิศให้มาสัมผัสกับพลังแห่งความศรัทธา นั่นคือ “ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ” นั่นเอง  โดยในปีนี้มีกำหนดเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 “เขาคิชฌกูฏ” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ บริเวณยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏนี้ จะเปิดให้ขึ้นสักการะเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพราะฉะนั้นครั้งหนึ่งในชีวิตห้ามพลาดที่จะมาเด็ดขาด การมาพิชิตเขาคิชฌกูฏ นอกจากท่านจะต้องใช้พลังกายและพลังใจแล้ว นอกจากนี้อยากแนะนำให้ท่านวางแผนสำหรับการเดินทาง และการพักผ่อนเอาไว้ล่วงหน้าด้วย เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้แสวงบุญเดินทางมาจำนวนมาก และการเดินทางขึ้นไปสักการะก็ค่อนข้างที่จะใช้พลังไปเยอะเลยทีเดียว ดังนั้นการเลือกที่พักสำหรับการพักผ่อน หลังจบทริปพิชิตเขาคิชฌกูฏก็เป็นสิ่งสำคัญ รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ ณ วันพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,050 เมตร ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ทุกๆปีในช่วงที่เปิดให้มีการขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น จะมีพุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญมายังยอดเขาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อมาสักการะแผ่นหินซึ่งเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงมาประทับรอยพระบาทไว้ ด้วยความศรัทธาและความเชื่อในอานิสงส์ที่แรงกล้าว่าการได้นมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและชีวิต รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยบุ๋มลึกประมาณ 2 เมตรเศษ กว้าง 1 […]

ชุมชนริมน้ำ จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำ แม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตกแต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า “ริมน้ำ” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนา มาเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพาน วัดจันทร์ ผ่านบ้านท่าหลวงยาวเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง บริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคาร ส่วนใหญ่ เป็นที่พักอาศัย และร้านค้าของชุมชนที่มีอายุเกือบร้อยปี ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะเป็นตึกแถว โบราณมีลวดลายไม้จำหลักอ่อนช้อยงดงาม อยู่ตามบานประตูหน้าต่างและมุมอาคาร ซึ่งจะพบรูปแบบเรือน ขนมปังขิงปะปนอยู่ด้วย เพราะชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัย ร. 5 ลักษณะการฉลุลายของช่างฝีมือชาวจันทบุรีจัดได้ว่ามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะการจำหลักฉลุช่องลม เป็นภาพจำหลักนูนรูปหัวพยัคฆ์สอดแทรก อยู่ตามกิ่งเครือเถาหรือความคมเฉียบของลายที่ แฝงไปด้วยความ อ่อนช้อย ของลายจำหลัก ชุมชนริมน้ำจึงถือว่าเป็นย่านประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี ชุมชนริมน้ำ แม่น้ำจันทบุรี มีความสำคัญต่อบทบาทการค้ากับต่างประเทศของจันทบุรีในยุคนั้น คือเป็นจุดที่เรือ บรรทุกสินค้าของป่าที่รวบรวมมาได้จากป่าแถบตะเคียนทอง น้ำขุ่น คลองพลู วังแซ้มในบริเวณ เขาคิชฌกูฎและ เขาสอยดาว จะล่องลงมาตามลำน้ำจันทบุรีและมาเทียบท่าที่ตลาดท่าหลวงโดยมีกล่มชาวชองซึ่งเป็น ชนพื้นเมือง เดิมที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาในจันทบุรี ระยองและตราด เป็นแรงงานในการจัดเก็บของป่านำมาจำหน่าย ในตัว เมืองจันทบุรี ในปีหนึ่งชาวชองจะล่องแพนำสินค้ามาจำหน่ายในเมืองเพียงครั้งเดียว คือในระหว่างเดือน 10 ถึง 12 […]

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ใจกลางสวนสาธารณะจันทบุรี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระปกเล้าฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นฐานมั่นรวบรวมไพร่ผลไปกอบกู้อิสรภาพ องค์พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า ตั้งตระหง่านอยู่ทามกลางทหารคู่พระราชหฤทัยทั้งสี่ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา ประดิษฐานอยู่บนเกาะกลางบึงในสวนสาธารณะทุ่งนาเชย เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ บริเวณโดยรอบมีการตกแต่งสภาพภูมิทัศน์เพื่อให้มีความร่มรื่นและสวยงาม

ตลาดน้ำพุ จันทบุรี

ตลาดน้ำพุ ตั้งอยู่ศูนย์กลาง เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง และของฝาก ในราคาที่ไม่แพง ถ้าท่านได้มาจันทบุรีแล้วนึกเกิดอยากได้ของฝากหรือสินค้าทั่วๆไปแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนดี แนะนำให้มาที่ตลาดน้ำพุ ถ้าใครได้มาก็ถือว่ามาถูกที่ถูกตลาดและราคาก็ถูกอีกด้วย ดังนั้นนักท่องเที่ยวท่านใดที่ได้ผ่านมาเมืองจันทร์ก็ไม่ควรพลาดตลาดน้ำพุ นอกจากนี้ ตลาดน้ำพุ ยังมีร้านอาหาร มากมาย ตั้งติดกับตลาด ทำให้ท่านที่เดินดูสินค้าต่างๆ ภายในตลาดน้ำพุ เกิดหิวขึ้นมา เพียงแค่เดินออกมาข้างๆ ไม่ถึง 5 นาที ก็มีร้านอาหารเรียงรายให้ท่านได้เลือกรับประทานกันแล้ว สำหรับร้านอาหารที่แนะนำ ได้แก่ ร้าน ธงชัยปลาหมึกย่าง ก๋วยเตี๋ยวขลุกขลิก ข้าวคลุกน้ำพริกเกลือ เลือดหมูต้ม-ตือฮวน นายเส่ย ก๋วยเตี๋ยวจันท์ผัดปูป้าจิตร ผัดซีอิ้ว & ราดหน้ายอดผัก มุมกาแฟ & เบเกอรี่ และที่ขาดไม่ได้ก็ร้านโรตีใส่ใข่ ถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวเมืองจันท์กันแล้ว อย่าลืมแวะมาสรรหาของฝากของกินอันหลากหลาย ตลาดน้ำพุแห่งนี้

ตลาดผลไม้เนินสูง จันทบุรี

ตลาดผลไม้เนินสูง ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาออก ตรงสี่แยกเนินสูง เป็นถนนที่สายรถสัญจรไปมาเยอะมาก จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หาซื้อผลไม้ก่อนออกจากเมืองจันทบุรี ตลาดผลไม้เนินสูงนี้มีผลไม้ ของฝาก ขายทั้งปี แต่บรรยากาศจะคึกคักในฤดูผลไม้ตั้งแต่เดือน เมษายน-กรกฏาคม ผลไม้ที่ขายมีทั้งเงาะ ทุเรียน สละเนินวง ระกำหวาน กระท้อน ลองกอง ลางสาด ลำไย มังคุด ส้มโชกุน และมะม่วงอกร่อง ในราคามาตรฐาน คือราคาค่อนข้างสูงตอนต้นฤดู หลังจากนั้นจะถูกลง นักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาได้เล็กน้อย

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู ในปัจจุบันจัดว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด ขึ้นกระจายปกคลุมอยู่รอบอ่าวเป็นแนวกว้างโดยเฉลี่ย 30-200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2524 โดยมีพระราชดำริแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด มีสาระสำคัญ คือ “ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมง และการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจังหวัดจันทบุรี” และได้พระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรี ได้ร่วมทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในโอกาสดังกล่าว เป็นทุนริเริ่มดำเนินการ ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริเพื่อเติม ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สาระโดยสรุปว่า” ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนา เช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเล “ จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพิจารณาความเหมาะสม จึงกำหนดพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตั้งแต่ปี […]

ชายหาด หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

ชายหาด หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายที่ละเอียดและมีสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของชายหาดนี้ในเมืองจันทบุรี เมื่อน้ำทะเลลงจะเกิดแนวสันทรายที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำทะเลยาวสุดตา ไกลจนถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกะเบนเลยทีเดียว ส่วนชายหาดอีกด้านหนึ่งติดกับแหลมหินบริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดที่น่าเก็บภาพที่ระลึกอีกที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน เมื่อเก็บภาพเสร็จก็เดินเล่นตามเนินชายเขา หรือจะตกปลาในทะเลก็เข้าท่า บริเวณริมชายหาด สามารถออกไปดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นได้ หาดเจ้าหลาวเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีทั้งที่พักและร้านอาหารทะเล ขึ้นชื่อในความสดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นปูดำ หมึก ปลากะรัง ปลากะพง ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวคือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม สามารถหาเช่าเรือท้องกระจกได้ตามร้านอาหารหรือที่พักบริเวณริมหาด ค่าเช่าประมาณ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ

ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง ใกล้ๆกับ สภอ.จันทบุรี  สถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ของคนเมืองจันทบุรี หากท่านได้แวะมาเที่ยวเมืองจันทร์ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใดๆ ห้ามพลาดที่จะแวะศักการะสิ่งศักสิทธิ์ของเมืองจันทบุรี นี้เลยเด็ดขาด

ถนนอัญมณี ตลาดพลอย จันทบุรี

ถนนอัญมณี เป็นคำเรียกของ ตลาดพลอยบริเวณถนนศรีจันท์และซอยกระจ่าง เป็นถนนที่มั่งคั่งไปด้วยนักลงทุนและคนขายพลอย ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจใหญ่ของเมืองจันทบุรี เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการรายย่อยๆ ของเมืองจันท์เช่น ร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไน ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในวันศุกร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น.

วัดคาทอลิกจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์ 300 ปี

วัดคาทอลิกจันทบุรี อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรี อยู่ใกล้กับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานถึง 300 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี

วัดเขาสุกิม จันทบุรี

วัดเขาสุกิม ตั้งอยู่ ณ เขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ ปี พุทธศักราช 2509 จากพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาต่อ พระอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อบำเพ็ญภาวนาของพุทธสาสนิกชนทั่วไป โดยวันมีบริเวณกว้างขวางและอยู่สูงขึ้นไปบนเนินเขา บนเนื้อที่ประมาณ 3,280 ไร่

โอเอซิสซีเวิร์ด จันทบุรี

ได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนในนาม บริษัท โอเอซีส ซีเวิลด์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 โดยมีจุดกำเนิดและความเป็นมาเริ่มต้นจากความสงสารและต้องการอนุรักษ์โลมา ของคุณวิชัย วัฒนพงศ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โอเอซิส ซีเวิลด์ จำกัด

น้ำตกตรอกนอง จันทบุรี

น้ำตกตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งในน้ำตกของอุทยานแห่งชาติที่ใหลมากจากน้ำตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติที่ พล.1 เมื่อเข้าสู่ทางเข้าน้ำตก ทางทั้ง 2 ฝั่งรายล้อมไปด้วยป่าไม้นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่น อุดมสมบรูณ์ อันเนื่องมากจากน้ำตกตรอกน้ำนั้น นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักที่นี้

น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์นั้นตั้งอยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตำบลคลองนารายณ์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร เท่านั้นเองครับ น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี อยู่ห่างจากถนนใหญ่สายจันทบุรี-ตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนจะถึงหน่อยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล.3 “คลองนารายณ์”

ชายหาด หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

ชายหาด หาดเจ้าหลาว จันทบุรี

ชายหาด หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายที่ละเอียดและมีสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของชายหาดนี้ในเมืองจันทบุรี เมื่อน้ำทะเลลงจะเกิดแนวสันทรายที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำทะเลยาวสุดตา ไกลจนถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกะเบนเลยทีเดียว ส่วนชายหาดอีกด้านหนึ่งติดกับแหลมหินบริเวณสันเขาหาดเจ้าหลาวเป็นจุดที่น่าเก็บภาพที่ระลึกอีกที่หนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ทะเลที่คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู ในปัจจุบันจัดว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 ชนิด ขึ้นกระจายปกคลุมอยู่รอบอ่าวเป็นแนวกว้างโดยเฉลี่ย 30-200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าวเป็นระยะทางถึง 5 กิโลเมตร

ตลาดผลไม้เนินสูง จันทบุรี

ตลาดผลไม้เนินสูง ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาออก ตรงสี่แยกเนินสูง เป็นถนนที่สายรถสัญจรไปมาเยอะมาก จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หาซื้อผลไม้ก่อนออกจากเมืองจันทบุรี ตลาดผลไม้เนินสูงนี้มีผลไม้ ของฝาก ขายทั้งปี

ตลาดน้ำพุ จันทบุรี

ตลาดน้ำพุ ตั้งอยู่ศูนย์กลาง เป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง และของฝาก ในราคาที่ไม่แพง ถ้าท่านได้มาจันทบุรีแล้วนึกเกิดอยากได้ของฝากหรือสินค้าทั่วๆไปแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหนดี แนะนำให้มาที่ตลาดน้ำพุ ถ้าใครได้มาก็ถือว่ามาถูกที่ถูกตลาดและราคาก็ถูกอีกด้วย ดังนั้นนักท่องเที่ยวท่านใดที่ได้ผ่านมาเมืองจันทร์ก็ไม่ควรพลาดตลาดน้ำพุ

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ใจกลางสวนสาธารณะจันทบุรี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลพระปกเล้าฯ ถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเลือกเมืองจันทบุรีเป็นฐานมั่นรวบรวมไพร่ผลไปกอบกู้อิสรภาพ องค์พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า

ริมน้ำ จันทบุรี

ชุมชนริมน้ำ แม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตกแต่เดิมรู้จักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากว่า “ริมน้ำ” ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนา มาเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5

ไหว้รอยพระพุทธบาท เขาคิชกูฏ จันทบุรี

รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ ณ วันพระบาทพลวง เขาคิชกูฎ จังหวัดจันทบุรี โดย รอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ นั้นสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,050 เมตร ซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฎ ทุกๆปีในช่วงที่เปิดให้มีการขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทนั้น

น้ำตกกระทิง จันทบุรี

น้ำตกกระทิง ตั้งอยู่เขาคิชฌกูฏ มีต้นน้ำจากเทือกเขาคิชฌกูฏซึ่งไหลลงมารวมเป็นน้ำตกอันสวยงาม ประกอบไปด้วย 13 ชั้น หลั่งไหลตามลำดับกันมา ซึ่งแต่ละชั้น ล้วนมีความงามที่น่าจดจำต่างๆกัน ท่านสามารถลงเล่นน้ำตกได้ แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 20 เมตร บริเวณริมฝั่งน้ำตกมีพันธุ์ไม้หลากหลาย ได้แก่ มอส เฟิร์น กล้วยไม้นานาชนิด ฯลฯ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 19 กิโลเมตร อีกประมาณ 200 เมตร มีน้ำตกพลิ้วที่สวยงามอยู่ห่างจากตัวอุทยาน น้ำใสสะอาด น่าเล่น หรือพักผ่อนในวันหยุด น้ำตกพลิ้วนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด อาทิเช่น นกสายพันธ์ต่าง ๆ

น้ำตกเขาสอยดาว จันทบุรี

น้ำตกเขาสอยดาวนั้น ตั้งอยู่ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาวจังงหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเวลา เวลา 08.00-16.00 น. ของทุกๆวัน น้ำตกเขาสอยดาวนั้น อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสวยดาว มีสภาพเป็นป่าดิบชื้น ภูเขาสลับซับซ้อน