น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี

น้ำตกคลองนารายณ์นั้นตั้งอยู่ที่เขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตำบลคลองนารายณ์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร เท่านั้นเองครับ น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี อยู่ห่างจากถนนใหญ่สายจันทบุรี-ตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนจะถึงหน่อยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล.3 “คลองนารายณ์” จากนั้นเดินทางด้วยเท้าไปอีก ไม่เกิน 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกคลองนารายณ์ ปัจจุบันสามารถน้ำรถขึ้นไปจอดข้างบนได้แล้ว เดินเท้าไม่กี่นาทีก็ถึงน้ำตกแล้ว บริเวณน้ำตกจะเป็นป่าดิบชื้นมีต้นไม้หลากหลายชนิด มีปลาอาศัยอยู่ในน้ำเยอะมาก ส่วนน้ำตกเป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลดหลั่นจากผาชันสูง 25 เมตร น้ำใสสะอาดและมีน้ำมากตลอดปี เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการเดินป่าชมความงามของพฤกษชาติและน้ำตก

น้ำตกคลองนารายณ์
เป็นน้ำตกขนาดกลางสูงราว 25 ม.สายน้ำไหลจากผาสูงชันลดหลั่นลงมาผ่านโขดหิน น้ำใสสะอาดและมีน้ำมากตลอดปี บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างเงียบสงบอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด เช่น พนอง กฤษณา สัตบรรณ เป็นต้น น้ำตกคลองนารายณ์เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนำน้ำมาใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือพระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ไม่มีประวัติระบุว่ามีการนำน้ำจากน้ำตกแห่งนี้มาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยใด ตำนานเล่าว่า น้ำตกคลองนารายณ์ไหลออกมาจากโพรงถ้ำใหญ่บนเขาสระบาป ภายในถ้ำมีเทวรูปพระนารายณ์สถิตอยู่ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการพิสูจน์ว่ามีเทวรูปดังกล่าวจริงหรือไม่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยลงสรงน้ำ

แผนที่ น้ำตกคลองนารายณ์ จันทบุรี