ศาลหลักเมือง ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง ใกล้ๆกับ สภอ.จันทบุรี  สถานที่นี้ถือว่าเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ของคนเมืองจันทบุรี หากท่านได้แวะมาเที่ยวเมืองจันทร์ ไม่ว่าจะเนื่องในโอกาสใดๆ ห้ามพลาดที่จะแวะศักการะสิ่งศักสิทธิ์ของเมืองจันทบุรี นี้เลยเด็ดขาด  ไม่ว่าท่านจะขอพรใดๆ ขอจงได้พานพบประสบความสำเร็จดังใจหมายปองด้วยเถิด…ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตตลอดไป……สาธุ  ท้ายนี้แล ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตย์ ณเมืองจันทบุรีโปรดคุ้มครองให้ท่านๆ ทั้งหลายได้เดินทางเยี่ยมเยียนเราก็ดี ที่ไม่ได้เยี่ยมเยียนเราก็ดี ได้เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดอุบัติใดๆ ด้วยเถิด (สถานที่ทั้งสองตั้งอยู่ติดกันครับ)

แผนที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

center>