อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ในเขต อ.แหลมสิงห์ บนเทือกเขาสระบาป ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 19 กิโลเมตร อีกประมาณ 200 เมตร มีน้ำตกพลิ้วที่สวยงามอยู่ห่างจากตัวอุทยาน น้ำใสสะอาด น่าเล่น หรือพักผ่อนในวันหยุด น้ำตกพลิ้วนั้นเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด อาทิเช่น นกสายพันธ์ต่างๆ ปลาพลวงที่อาศัยอยู่ในน้ำตก ซึ่งแน่นอน ถ้าคุณได้ไปน้ำตกพลิ้วก็จะเห็นฝูงปลานับพันแหวกว่ายไปมา เท่านี้ยังไม่พอ ท่านยังสามารถ ศึกษา สถานที่โบราณได้อีกถึง 2 แห่งด้วยกัน นั่นก็คือ อลงกรณ์เจดีย์ สร้างขึ้นด้วยศิลาแลง เมื่อพ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ของพระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เมื่อพ.ศ. 2417 รามิดพระนางเรือล่ม เป็นสถูปทรงปิรามิด สร้างด้วยหินแกรนิต เมื่อ พ.ศ. 2424 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงความรักที่พระพุทธเจ้าหลวง ทรงมีต่อพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ หลังจากที่พระนางเสด็จทิวงคต เนื่องจากเรือพระประเทียบล่มในแม่น้ำพระยา ภายในปิรามิดบรรจุพระอังคารส่วนหนึ่งของพระเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เอาไว้ด้วย

แผนที่ น้ำตกพลิ้ว จันทบุรี