ค่ายตากสิน

ค่ายตากสิน

โบราณสถานที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อครั้งที่พระยาตาก ยกทัพมาตีจันทบุรี แล้วยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการเตรียมการกู้ชาติหลังเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 สามารถเข้าชมได้เกี่ยวประวัติศาสตร์

ที่ตั้ง ตำบล วัดใหม่ อำเภอ เมืองจันทบุรี Chanthaburi 22000

FB:ค่าตากสิน

Shutterstock.com
Khaosod Online
Khaosod Online
Khaosod Online