ร้านปลาสวยงามริมน้ำ

ร้านปลาสวยงามเเห่งเเรกในจังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยู่ในชุมชนริมน้ำจันทบูร โดยเริ่มก่อตั้งในปี 2499 เเละเริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2510  โดยหาปลาพื้นเมืองในจังหวัด เช่น ปลาพระร่วง ปลาปักเป้า ปลากะทะ ส่งขายไปยังล้งปลาในกรุงเทพฯ เเละรับปลาสวยงามจากกรุงเทพฯ มาขายยังจันทบุรี  ปัจจุบันร้านเเห่งนี้ก็ยังเปิดจำหน่ายปลาสวยงาม เเละยังเป็นสถานที่ให้ความรู้เรื่องปลาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย