วันคริสต์มาส Christmas

ภาพบรรยากาศการตกเเต่งเเละประดับไฟบริเวณอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี เนื่องในวันวันคริสต์มาส เเต่เนื่องด้วยสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องการการเเพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว ทางอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จึงของดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Christmas) ปี 2020 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 ธันวาคม 2020