ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

าลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่อยู่ถัดจากศาลหลักเมือง และอยู่ด้านหน้าของค่ายตากสิน ชาวเมืองจันท์ส่วนใหญ่เข้ามา

กราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อยู่ในตัวเมือง

เปิดให้บริการ 06.00-20.00น.

ที่ตั้ง ถนนท่าหลวง  บริเวณหน้าค่าตากสิน  ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

พิกัด https://goo.gl/maps/CMjyy99SzuKz5LFXA

แหล่งอ้างอิง (เปิดให้บรการ ที่ตั้ง พิกัด ) จันท์จี๊ด

 

Nuiy
Sitar Nize
panyapon c
Mini Tiger
Natural Lee