สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อ่าวคุ้งกระเบน

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อ่าวคุ้งกระเบน

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชน-พรรณษา จัดแสดงตู้ปลามากกว่า 36 ตู้ ไฮไลท์คือ
อุโมงค์ปลา ที่สามารถชมปลาได้อย่างใกล้ชิด

ที่อยู่ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

เวลาทำการ วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 17.30 น. (ปิดบริการวันจันทร์)

Tel.039-433-2168

FB:สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติคุ้งกระเบน

พิกัดhttps://goo.gl/maps/EFEpJZUTNbrM7XhBA

 

 

แหล่งอ้างอิงCheckinchill

 

Travel World
shutterstock
shutterstock
boog Sogood