เจดีย์กลางน้ำ บ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำ บ้านหัวแหลม

เจดีย์กลางน้ำอยู่ห่างจากเนินนางพญา 1 Km. เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวประมงที่ออกไปหาปลา และสามารถเดินสะพานเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆ

เจดีย์ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล ห่างจากแท่นสักการะ 50 เมตร

ที่อยู่ ชุมชนบ้านหัวแหลม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170

เวลาเปิดทำการ   06.00 – 18.00 น.

พิกัด https://goo.gl/maps/xeEp28UT7Ne9vGKj8

 

 

แหล่งอ้างอิง Checkinchill

STATION HUT
นารีรัตน์ กาลเขว้า
shutterstock
shutterstock