เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับบางกะจะ

เจดีย์กลางน้ำเเห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในวัดพลับบางกะจะ  ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี สร้างขึ้นจากรูปเเบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งเด่นอยู่กลางสระน้ำ ส่วนฐานมีการก่ออิฐถือปูนมีซุ้มโค้งยอดเเหลม องค์เจดีย์มีฐานเขียง 8 เหลี่ยมเเละรองรับฐานสิงห์ซ้อนกันอยู่สองชุด ถัดขึ้นไปจะเป็นลูกเเก้วที่ซ้อนกันอยู่เจ็ดชั้น ซึ่งจะรองรับบัวปากระฆังอยู่ ส่วนยอดจะเป็นบัลลังค์รูปสี่เหลี่ยม มีเสาหานรองรับมาลัยเถา ปล้องไฉน ปลียอด เเละเม็ดน้ำค้าง

ที่อยู่ : หมู่ 1 154 ตำบล บางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039 391 506
เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับบางกะจะ
เจดีย์กลางน้ำ วัดพลับบางกะจะ