เจดีย์กลางน้ำบ้านหัวเเหลม

จุดชมวิวแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นสะพานไม้ที่สร้างพาดผ่านโขดหินน้อยใหญ่ออกไปในทะเล มีระยะทางประมาณ 50 เมตร ไฮไลท์คือเจดีย์บ้านหัวแหลม อายุเก่าแก่กว่า 200 ปีที่ถูกสร้างอยู่บนโขดหินกลางทะเล เชื่อว่าเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวประมง

…..ใช้เวลาเดินทางจาก BedTel เพียง 1 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สำรองห้องพักได้แล้ววันนี้ ที่ Facebook messenger  

Line id : @Bedtel 

โทร : 086-232-3399 และ 082-846-447